Equips de treball remots

Cal tenir en compte la varietat d’equips remots que poden estar treballant junts en un projecte des de diferents ubicacions. Hi ha socis, proveïdors, equips de vendes, equips de desenvolupament, etc… Cada projecte podria tenir-ne més o menys, pel que és crucial tenir una estratègia què asseguri que tots estan treballant junts.

Alguns problemes potencials quan els equips estan treballant de forma remota: No sentir-se part de l’equip, no contribuir esperant instruccions, predre la perspectiva del projecte, …

Si bé res reemplaça el diàleg cara a cara, hi ha recursos per resoldre els problemes inherents als equips remots: videoconferència, missatgeria instantania, … És important assignar en la planificació del projecte pressupost i temps a mantenir contactes individuals.

El talent s’ha expandit, i ara es pot aprofitar l’experiència de tot el món, pel que val la pena l’esforç extra per aprendre la gestió remota d’equips.

Alerta: Abans d’administrar el seu equip remot, cal contractar-lo. Aquesta és realment la primera fase de la seva estratègia de gestió. Calen membres de l’equip que tenen experiència en el treball a distància i han demostrat ser disciplinats per completar les tasques amb autonomia.