Blog

Aquest és un blog al voltant de les tasques i responsabilitat d’un cap de projecte de desenvolupament de software. El cap de projectes és l’encarregat de gestionar projectes de creació de programari. Entre les seves responsabilitats hi ha la gestió d’equips compostos per analistes, programadors, consultors i proveïdors externs de serveis. El cap d’un projecte és el màxim responsable de la planificació i l’execució del projecte dins dels terminis establerts amb el client final, segons els estàndards de qualitat definits, i dins d’un marge de costos determinat. El cap de projectes ha de tenir una sèrie d’habilitats tals com ser un bon negociador, saber resoldre possibles conflictes interpersonals, o saber formular preguntes penetrants, entre d’altres.